Skip to main content

BC Drachten heet je van harte welkom!

Iedere badmintonliefhebber kan bij ons terecht. We zijn een vereniging waar jeugd, recreanten en topspelers hun geliefde sport kunnen beoefenen.

Jeugd (7 t/m ± 18)
Jeugd die voor het eerst gaat badmintonnen. Zij krijgen gedurende het gehele jaar training. Na dit eerste jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de competitie. Gedurende het jaar worden er door de jeugdcommissie diverse toernooien en activiteiten georganiseerd.

Senioren recreatief (18+)
Op de dinsdagavond kan recreatief worden gespeeld er wordt hierbij gebruik gemaakt van een afhangsysteem.
Men hangt een naamkaartje op een bepaalde baan en kan zo een wedstrijd spelen tegen zelfgekozen tegenstanders.
2 x in de maand is er een toss-avond. Het is elke keer een verassing met wie en tegen wie je speelt.

Wat wij verder bieden:
– op de woensdag meedoen aan trainingen
– we organiseren ieder jaar een interne competitie
– regelmatig wordt een recreantentoernooi georganiseerd. Deze hebben vaak een thema. Sportiviteit en gezelligheid gaan heel goed samen!

Sport Overdag
Op de maandagochtend (10.00-11.00 uur) en vrijdagochtend (11:00-12:00 uur) kan er worden gebadmintond door iedereen vanaf 16 jaar.
Je hoeft geen lid te worden van BC Drachten, maar je betaalt € 3,- per keer. Je kunt ook een strippenkaart kopen (10 keer voor € 25,00).

Competitie
BC Drachten biedt haar leden de mogelijkheid om competitie te spelen in één van de competities die door Regio Noord of door de NBB wordt georganiseerd. De competitiespelers worden op basis van het competitieniveau en leeftijd (jeugd) ingedeeld in verschillende selecties die 1 of 2 maal per week trainen.

Train gratis 3 x met ons mee!
Natuurlijk heb je bij ons de gelegenheid om het spelletje eerst uit te proberen. Daarom kan je bij ons 3 x meetrainen.
Het enige wat je moet meenemen is sportkleding en zaalschoenen. Wij hebben rackets die je van ons kunt lenen.

Lidmaatschap & Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 30 juni dan wel per 31 december.
De opzegging dient respectievelijk plaats te vinden vóór 1 april en vóór 1 oktober.
De contributiebedragen tref je hieronder aan.

Junioren t/m 17 jaar
Jaar          € 168,00
Halfjaar   €   84,00
Kwartaal €    42,00

Senioren vanaf 18 jaar
Jaar           € 250,00
Halfjaar   €  125,00
Kwartaal €     62,50

Incassomomenten
Jaar             1 februari
Halfjaar     1 februari en 1 augustus
Kwartaal    1 februari, 1 mei, 1 augustus, 1 november

Inschrijfgeld €  12,50
Bondslidmaatschap €  15,79

Competitiebijdrage
€ 30,00(Junioren)
€ 75,00(senioren)
€ 111,50 is inclusief veerbijdrage € 36,50 (A-selectie)

BC Drachten vindt dat sport voor iedereen bereikbaar èn mogelijk moet zijn!
Daarom willen wij u wijzen op de volgende regelingen, inzake een mogelijkheid tot vergoeding van
de jaarcontributie en competitiebijdrage:

Jeugdsportfonds Sport en Cultuur
Het jeugdfonds Sport en cultuur maakt het mogelijk dat uw kind kan sporten, wanneer u weinig geld
te besteden hebt. De aanvraag verloopt via een intermediair, bijv. een leraar, sportcoach of
(schuld)hulpverlener. Na toekenning wordt de contributie vergoed aan de sportvereniging.

Sportfonds Smallingerland
Het Sportfonds Smallingerland maakt het mogelijk, wanneer u 18 jaar of ouder bent en zich het
lidmaatschap niet kan veroorloven, om de contributie vergoed te krijgen. U doet zelf een aanvraag bij
Sportfondssmallingerland (let op, het Sportfonds Smallingerland werkt met een jaarbudget, op=op)