Skip to main content

Welkom bij de club!

Iedere badmintonliefhebber kan bij ons terecht. We zijn een vereniging waar jeugd, recreanten en topspelers hun geliefde sport kunnen beoefenen.

Jeugd (7 t/m ± 18)

Jeugd die voor het eerst gaat badmintonnen. Zij krijgen gedurende het gehele jaar training. Na dit eerste jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de competitie. Gedurende het jaar worden er door de jeugdcommissie diverse toernooien en activiteiten georganiseerd.

Senioren recreatief (18+)

Op de dinsdagavond kan recreatief worden gespeeld er wordt hierbij gebruik gemaakt van een afhangsysteem. Men hangt een naamkaartje op een bepaalde baan en kan zo een wedstrijd spelen tegen zelfgekozen tegenstanders. 2 x in de maand is er een toss-avond. Het is elke keer een verassing met wie en tegen wie je speelt.

Wat wij verder bieden:

  • op de dinsdag meedoen aan trainingen
  • we organiseren ieder jaar een interne competitie
  • regelmatig wordt een recreantentoernooi georganiseerd. Deze hebben vaak een thema. Sportiviteit en gezelligheid gaan heel goed samen!

Sport Overdag

Op de maandagochtend (10.00-11.00 uur) en vrijdagochtend (11:00-12:00 uur) kan er worden gebadmintond door iedereen vanaf 16 jaar. Je hoeft geen lid te worden van BC Drachten, maar je betaalt
€ 3,- per keer. Je kunt ook een strippenkaart kopen (10 keer voor € 25,00).

Competitie

BC Drachten biedt haar leden de mogelijkheid om competitie te spelen in één van de competities die door Regio Noord of door de NBB wordt georganiseerd. De competitiespelers worden op basis van het competitieniveau en leeftijd (jeugd) ingedeeld in verschillende selecties die 1 of 2 maal per week trainen.  

Word nu lid!

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

De contributiebedragen:

Junioren t/m 17 jaarSenioren vanaf 18 jaar
Jaar         € 168,00
Halfjaar   €   84,00
Kwartaal  €   42,00
Jaar           € 250,00
Halfjaar   € 125,00
Kwartaal  €  62,50
Incassomomenten
Jaar: 1 februari
Halfjaar: 1 februari en 1 augustus
Kwartaal: 1 februari, 1 mei, 1 augustus, 1 november

Inschrijfgeld €  12,50
Bondslidmaatschap €  15,79

Competitiebijdrage
€ 30,00 (junioren)
€ 75,00 (senioren)
€ 111,50 is inclusief veerbijdrage € 35,00 (A-selectie)

BC Drachten vindt dat sport voor iedereen bereikbaar èn mogelijk moet zijn! Daarom willen wij u wijzen op de volgende regelingen, inzake een mogelijkheid tot vergoeding van de jaarcontributie en competitiebijdrage:

Jeugdsportfonds Sport en Cultuur
Het Jeugdfonds Sport en cultuur maakt het mogelijk dat uw kind kan sporten, wanneer u weinig geld te besteden hebt. De aanvraag verloopt via een intermediair, bijv. een leraar, sportcoach of
(schuld)hulpverlener. Na toekenning wordt de contributie vergoed aan de sportvereniging.

Sportfonds Smallingerland
Het Sportfonds Smallingerland maakt het mogelijk, wanneer u 18 jaar of ouder bent en zich het lidmaatschap niet kan veroorloven, om de contributie vergoed te krijgen. U doet zelf een aanvraag bij
Sportfondssmallingerland (let op, het Sportfonds Smallingerland werkt met een jaarbudget, op=op)

Opzeggen
Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 30 juni dan wel per 31 december. De opzegging dient respectievelijk plaats te vinden vóór 1 april en vóór 1 oktober.

De schriftelijke opzegging dient gericht te worden aan ledenadministratie@bcdrachten.nl en dient
plaats te vinden:

  • vóór 1 april: lidmaatschap eindigt per 1 juli
  • vóór 1 oktober: lidmaatschap eindigt per 1 januari