Skip to main content

Badmintonclub Drachten wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten in een prettige en respectvolle omgeving.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas in de sport meer voor dan tot voor kort werd gedacht.

BC Drachten wil dit graag voor zijn. Dat is één van de redenen waarom we van alle begeleiders en vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen en twee vertrouwenscontactpersonen
hebben benoemd.

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon is voor leden, vrijwilligers, ouders en bestuur van BC Drachten het centrale aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig is en blijft. Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarover je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden.

Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht als je vragen hebt over, of te maken hebt met bijvoorbeeld:

  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten)
    door een teamlid, trainer of coach of ander gedrag dat je als onprettig ervaart,
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe
    omgeving hier mee te maken heeft,
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is,
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,
  • het beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenscontactpersoon doet niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. De vertrouwenscontactpersoon adviseert, maar begeleidt je verder niet persoonlijk. Als verdere begeleiding nodig is of er bijvoorbeeld nader onderzoek moet plaatsvinden, zal de vertrouwenscontactpersoon samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken waar dat kan plaatsvinden en/of wie dat kan doen.